Obiective și acțiuni QETICS

 • Promovarea noului Ghid 2017 și a noului website QETICS.
 • Respectarea criteriilor minime de performanță pentru sistemele „ETICS”.
 • Promovarea protecției termice a clădirilor cu sisteme „ETICS”.
 • Promovarea dezvoltării și creșterii siguranței tehnologiilor de producție și montaj.
 • Promovarea unor programe de formare pentru specialiști și nonspecialiști.
 • Promovarea unui înalt standard calitativ adoptat de către firmele membre.
 • Dezvoltarea colaborării cu asociațiile profesionale, cu organismele de stat locale și/sau centrale implicate în activități de reabilitare termică, cu antreprenoriatul imobiliar, cu investitorii și/sau cu beneficiarii lucrărilor de aplicare a sistemelor integrate ETICS, prin noi modele parteneriale.
 • Organizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii actualelor reglementări.
 • Promovarea acțiunilor întreprinse și/sau a sistemelor integrate aparținând fiecărui membru al asociației.
 • Promovarea de acțiuni de pregătire a pieței, în cadrul cluster-ului Pro nZEB al cărui membru este, pentru trecerea la clădirile cu consum energetic aproape zero, denumite generic „clădiri nZEB”.
 • Dezvoltarea colaborării cu EAE (European Association for ETICS) pentru îmbunătățirea noilor reglementări europene în curs de elaborare și/sau de apariție.